Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Aktiv dødshjælp - en levende debat

Er det etisk i orden at yde aktiv dødshjælp til en ung kvinde, der er blevet lam fra halsen og ned, og som derfor ikke ønsker at leve mere? Efterhånden mener mange danskere, at aktiv dødshjælp bør være tilladt i Danmark. Men hvad mener dine elever? Og hvad mener kirken? 

Før besøget i kirken kan I arbejde med undervisningsmaterialet Død og pine, som er udviklet af Etisk råd. Materialet kan downloades på Etisk råds hjemmeside.

Besøget i kirken kan med fordel lægges i midten eller slutningen af forløbet, så eleverne har arbejdet sig ind på temaet og har nået at formulere nogle spørgsmål til præsten.  

Stadigt flere danskere siger ja til aktiv dødshjælp, men sker der et skred, når vi begynder at tage livtag med livets ukrænkelighed, eller bør vi selv have retten til at kræve livet slut? Med eksempler fra lande som Holland og Schweiz, hvor aktiv dødshjælp er tilladt, går præsten ind i dialogen med eleverne om dette etiske dilemma.   

Tilbage i klassen vil det være relevant at samle op på argumenterne fra dialogen med præsten. Bidrog hun med nye argumenter? Skilte argumenterne sig ud, fordi de har rod i et kristent fundament? Hvilke indtryk gjorde dialogen på eleverne?

Læringsmål findes på SkiveDNA

 

Mere info om Død og pin

Hæftet er bygget op med en indledning og en kort definition af ”etik”. Kapitel 1 handler om den unge franskmand Vincent Humbert, der efter en ulykke blev lam fra halsen og ønskede hjælp til at dø. Kapitel 2 følger hverdagen på en intensivafdeling, hvor patienterne ofte svæver mellem liv og død og personalet skal tage stilling til om behandlingen skal fortsættes eller stoppes. I kapitel 3 stilles en række opgaver med udgangspunkt i tre cases og i kapitel 4 defineres en række etiske begreber.  

På rådets hjemmeside findes også andre materialer om emnet: Rapporter, debatindlæg og definitioner af centrale begreber i debatten.

 

Fag: Kristendomskundskab

Målgruppe: 7.-9.klasse

Varighed: besøget ca. 45.min og 4-8 lektioner 

Sæson: hele året, dog ikke mandag

Sted: sognegården eller jeres skole

Kontakt: Karoline Rønne, kar@km.dk tlf. 30 58 35 35