Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 
torsdag20aug2020

Orienteringsmøde omkring årets Menighedsrådsvalg

torsdag20aug2020 kl. 19:30 - 23:30

Har du lyst til at være en aktiv del af livet omkring Resen Kirke og sognelivet i Resen sogn?

Vil du gerne have medindflydelse på den årlige sogneudflugt, hvad der sker på kirkegården, foredragene i sognehuset eller hvem, der skal undervise dine børn i kirken?

Så skal du stille op til menighedsrådsvalget.

Menighedsrådet er kirkens ledelse, og rådet er sammensat af frivillige og uløn­nede, som vælges for en periode på fire år ad gangen.
Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken, dog ikke præsten. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster.

Menighedsrådet og præsten har i fællesskab ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for sognets og kirkens liv og vækst: Gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver – samt undervisning og kul­tu­relle arrangementer. 
Det er også menighedsrådets opgave at sikre, at kirke, kirkegård, sognehus og præstegård holdes i en passende stand.

For at blive valgt til Resen kirkes menighedsråd skal du være medlem af folke­kirken og tilhøre Resen sogn.

Mødet foregår i Resen Sognehus.