Adventsmøde

07.12.2017 kl. 14:30 - 15:30

Torsdag den 7. december kl. 14.30

Eftermiddagsmøde / adventsmøde i sognehuset,

hvor tidligere provst Boye-Bruhn fortæller.

Boye-Bruhn var i en lang årrække sognepræst

i Estvad og Rønbjerg. Han var medlem

af Skive byråd og beklædte flere tillidsposter.

<- Tilbage

Gudstjenester