Stillingsopslag Kirke- og Kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Resen Sogn, Skive provsti, med ansættelse pr. 1. januar 2019 er ledig.

Stillingen er en 75%  stilling med 28 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

Undervisning af konfirmander i samarbejde med sognepræsten,
Undervisning af minikonfirmander.
Deltagelse i babysalmesang sammen med organisten.
Deltagelse i tumlingesang sammen med organisten.
Skole-kirke samarbejde.
Medvirken ved enkelte børnegudstjenester og juleafslutninger.
Deltagelse i kulturudvalget.
Kirkens PR, hjemmeside.
Redigering af kirkeblad i samarbejde med redaktionsudvalget.
Sekretær ved menighedsrådsmøder.
Kontakt til børnehaver.
Forefaldende diakonale opgaver.

Resen sogn har ca. 3.300 indbyggere.

Vi forventer, at du:

. har kendskab til kirke og kirkelivet.
. har let ved at skabe relationer.
. ser løsninger frem for problemer.
. er loyal og har respekt for de kristne værdier.
. besidder en naturlig samarbejdsvilje og –evne.

Ansættelsen sker ved Resen sogns Menighedsråd. Endvidere forventes vilje og evne til samarbejde med nabosogne omkring særlige tiltag til sparring og inspiration.

Se hele stillingsopslaget her

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

  • menighedsrådsformand Svend Sandfeld, tlf. 9752 4912  /  2344 3907
  • eller sognepræst Helga Ørgaard tlf. 4026 1896 / mail hoen@km.dk

Ansøgning sendes til 8573fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 15. november 2018 kl. 12,00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 22. november 2018.

Det kan oplyses, at der vil blive indhentet referencer. 

Resen Menighedsråd

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester